Heliporty Supa-Trac do 80 tun/m2

Supa – Trac je využitelný i jako přistávací plocha pro vrtulníky. Praxe prokázala vhodnost použití Supa – Trac při nasazení vrtulníků v polních podmínkách.

Systém propojení jednotlivých segmentů umožňuje bezproblémové přistání, pojíždění a vzlet bez negativních vlivů na stabilitu heliportu. Supa – Trac je použitelný pro různé typy vrtulníků. Lze jej využít na předem nepřipraveném povrchu bez rizika poškození vrtulníku.

Supa-Trac PP

Supa-Trac PP - přiděleno katalogové číslo NATO

Supa-Trac PP je využitelný jako mobilní vozovka. Systém propojení jednotlivých segmentů umožňuje bezproblémovou stabilitu. Lze jej využít na předem nepřipraveném povrchu bez rizika poškození.

Ze zkušeností jednotek NATO vyplývá, že při použití vozovek Supa-Trac PP v polních podmínkách na nezpevněných površích se minimalizuje poškození vozidel i při mnohonásobném pohybu techniky. NATO využívá Supa-Trac PP jako mobilní vozovky pro pohyb vozidel v prostoru operačních polních základen od září 2001.

Technické parametry:

Výrobek je vyroben z polypropylenu.
Mobilní plocha určená pro provoz se střednnětěžkým zatížením. Vhodná jako např. mobilní heliport (pro lehké vrtulníky vč. typu SOKOL).