Mobilní podlahy, Heliporty, Pojížděcí dráhy a Stojánky letadel, Bezpečnostní zábrany